Με τον όρο εμβοή εννοούμε την αντίληψη κάποιου ήχου κατά την απουσία ενός ηχητικού ερεθίσματος. Η πάθηση αυτή προσβάλει τους ανθρώπους από την αρχαιότητα, ενώ η πρώτη της περιγραφή εμφανίστηκε ήδη το 2500 π.χ. στους πάπυρους του Ebers.

 

Η έκθεση σε θόρυβο αποτελεί μία κοινή αιτία πρόκλησης εμβοών. Άλλες αιτίες είναι: η πρεσβυακουσία, η νόσος του Menière, η χρόνια ωτίτιδα, η ωτοσκλήρυνση, τα ακουστικά νευρινώματα, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και οι κακώσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

 

Οι εμβοές επίσης μπορεί να αποτελούν σύμπτωμα δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής άρθρωσης, συνδυαζόμενο με ύπαρξη αισθήματος πληρότητας του αυτιού, πόνο/ δυσανεξία, ευαισθησία κατά την πίεση της πάσχουσας άρθρωσης

Υγρό πίσω από το τύμπανο, χρόνιες ωτίτιδες, ωτοσκλήρυνση

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Οι εμβοές επίσης μπορεί να αποτελούν σύμπτωμα δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής άρθρωσης

Εκφύλιση του ακουστικού νεύρου, στους ηλικιωμένους

Έκθεση σε δυνατούς ήχους και θορύβους.

Φάρμακα (π.χ ασπιρίνη) και διεγερτικές ουσίες όπως η καφεΐνη και η νικοτίνη μπορεί επίσης να επιτείνουν τις εμβοές

Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι εμβοές μπορεί να προκαλούνται από ένα εγκεφαλικό ανεύρυσμα ή ένα ακουστικό νευρίνωμα (όγκο του ακουστικού νεύρου)

 

Οι δύο πιο διαδεδομένες τεχνικές για την αντιμετώπιση των εμβοών σήμερα είναι η ηχοκάλυψη (masking) και η θεραπεία επανεκπαίδευσης για τις εμβοές (Tinnitus retraining therapy - TRT). Η πρώτη τεχνική εφαρμόστηκε από τον Dr. Vernon, ενώ η δεύτερη από τον Dr. Jastreboff.

Ηχοκάλυψη των εμβοών

Η ηχοκάλυψη περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός εξωτερικού ήχου για την επικάλυψη των εμβοών.

Πολλοί ασθενείς ανέχονται αυτό τον ήχο καλύτερα σε σχέση με τις εμβοές τους και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μία σημαντική ανακούφιση.

Η πρωτοπόρος εργασία του Vernon και συνεργατών αποκάλυψε ότι οι εμβοές μπορεί να επικαλυφθούν επιτυχώς σε ποσοστό 95% των ασθενών με τη χρήση ενός ήχου κάλυψης, που εκπέμπεται από έναν ειδικό εξοπλισμό.

Φορητές συσκευές ηχοκάλυψης

Ακουστικά βαρηκοΐας.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι χρήσιμα για τους ασθενείς που πάσχουν από βαρηκοΐα και η συχνότητα των εμβοών τους είναι ίση ή μικρότερη από 4 kHz περίπου, επειδή οι φυσιολογικοί ήχοι του περιβάλλοντος είναι χαμηλότεροι από την συχνότητα αυτή.

Τα ενδοωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας έχουν το μειονέκτημα της ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων, λόγω της προκαλούμενης πλήρους απόφραξης του έξω ακουστικού πόρου, με αποτέλεσμα την πιθανή ενίσχυση των εμβοών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η αντικατάσταση των ακουστικών αυτών με ένα οπισθοωτιαίο ακουστικό βαρηκοΐας μπορεί να διορθώσει το προαναφερθέν πρόβλημα. Στους ασθενείς που πάσχουν από αμφοτερόπλευρες εμβοές απαιτείται συνήθως η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας αμφοτερόπλευρα.

Συσκευές ηχοκάλυψης των εμβοών.

Συσκευές εμβοών.

Θεραπεία επανεκπαίδευσης των εμβοών (Tinnitusretrainingtherapy)

Η θεραπεία επανεκπαίδευσης των εμβοών (Tinnitus retraining therapy - TRT) βασίζεται στον κάματο του νευρικού συστήματος που ορίζεται ως «φαινόμενο κατά το οποίον η ανταπόκριση του νευρικού συστήματος μειώνεται ή αναστέλλεται κατά τη διάρκεια συνεχόμενων ερεθισμών».

 

 

Άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης των εμβοών

Φαρμακευτική

στους ασθενείς στους οποίους απέτυχαν όλες οι άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης των εμβοών, όπως η ηχοκάλυψη και η θεραπεία επανεκπαίδευσης.

Η ενδοτυμπανική έγχυση γενταμυκίνης και στεροειδών μπορεί να είναι ωφέλιμη για τη θεραπεία των εμβοών σε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Menière.

Η ενδοτυμπανική γενταμυκίνη στους ασθενείς αυτούς έχει αναφερθεί ότι προκαλεί μείωση των εμβοών σε ποσοστό 65% των περιστατικών.

Σε μία διπλή-τυφλή μελέτη μέτα-ανάλυσης με τυχαίο placebo διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση της ουσίας gingko biloba ήταν αναποτελεσματική.

Διακρανιακή μαγνητική διέγερση και ηλεκτρική διέγερση του ακουστικού φλοιού

Χειρουργική θεραπεία