Η αλλαντοική τοξίνη έχει μία σημαντική ιδιότητα να προκαλεί προσωρινή και αναστρέψιμη απονεύρωση με περιορισμένο βαθμό παρενργειών και επιπλοκών. Η αλλαντοική τοξίνη χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε μια ευρεία ποικιλία κλινικών ρυθμίσεων από διαφορετικούς ειδικότητες.