Με τον όρο ζάλη πρέπει να προσδιορίσουμε το είδος καθώς και αν πρόκειται για ίλιγγο ή κάποιο άλλο είδος….